www.Duivenkweekwilliebronkhorst.nl
duivenkweekwilliebronkhorst.nl
Gekweekt uit met zorg samengestelde koppels
Bestel nu uw jongen duiven voor 2019.
Karel Meulemans en Arie Dijkstra duiven
Kweekstation
Reserveer  tijdig. Van de Dijkstra duiven zijn van koppel 1 en 6 de jongen van de eerste 3 ronden verkocht.

Arie Dijkstra en Karel Meulemans

Kweekkoppels postduiven

Arie Dijkstra Arie Dijkstra Karel Meulemans Karel Meulemans

Bestel nu uw

jonge duiven

voor 2019

Gekweekt uit met zorg samengestelde koppels
Met zorg samengestelde kweekkoppels
Een van de kwekers is de zoon van de Hunti
            wbmbronkhorst@hotmail.com
            wbmbronkhorst@hotmail.com

Bestel nu uw

jonge duiven

voor 2019

                             Klik hier voor
          Klik hier voor
www.duivenkweekwilliebronkhorst.nl